Onbone har utfärdats certifikatets FSC® den 5 januari 2016. Certifikatet omfattar både Woodcast och Woodcast Solid produkter. FSC-certifiering garanterar att produkterna kommer från välskötta skogar som ger miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar.

Miljömässigt lämpliga
Miljömässigt lämplig skogsförvaltning säkerställer att skörden av timmer och icke-trävaror bibehåller skogens biologiska mångfald, produktivitet och ekologiska processer.

Samhällsnyttiga
Samhällsnyttigt skogsbruk hjälper både lokalbefolkningen och samhället i stort att njuta av långsiktiga fördelar och ger också starka incitament till lokalbefolkningen att upprätthålla skogstillgångarna och följa långsiktiga förvaltningsplaner.

Ekonomiskt lönsamt
Ekonomiskt lönsamt skogsbruk innebär att skogens verksamhet är strukturerade och förvaltas så att de är tillräckligt lönsamt, utan att generera ekonomisk vinst på bekostnad av skogen resursen, ekosystemet, eller påverkade samhällen. Spänningen mellan behovet av att generera tillräcklig ekonomisk avkastning och principerna för ansvarig skog operationer kan minskas genom insatser för att marknadsföra den komplett utbud av skogsprodukter och tjänster till bästa värde.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...