villkor

Genom att besöka www.woodcast.com samtycker du till följande användarvillkor.

Användare har inte rätt att ladda ner, extrahera, lägga till, modifiera eller ta bort någon information som finns på webbsidan för www.woodcast.com. Alla försök att vanställa, förstöra eller ändra webbplatsens innehåll eller struktur kommer att anses som ett brott mot dessa villkor. Alla bilder/allt text är upphovsrättsskyddade av sina respektive ägare. Du har inte behörighet att ladda ner/återge bilderna på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsägaren. Eventuella tvister kommer att avgörs i enlighet med brittisk lag.

Ansvarsfriskrivning

Vid skapandet av denna webbplats (www.woodcast.com) har vi gjort vårt bästa för att erbjuda aktuell, korrekt och tydligt uttryckt information, men eftersom oavsiktliga fel kan förekomma och relevanta lagar och föreskrifter kan ändras kanske den information som presenteras inte är aktuell eller korrekt. All information som presenteras på denna webbplats (www.woodcast.com) är avsedd som en guide till de produkter och tjänster som erbjuds av Onbone Oy. Ingen del av den information som finns på webbplatsen utgör professionella råd, inte heller är informationen någon uttömmande eller fullständig utfästelse om någon av de frågor som berörs. Onbone Oy tar inget ansvar för situationer som uppstår på grund av tilltro till den information som finns på webbplatsen och tar heller inget ansvar för (1) att möjliggöra för användare att länka till någon annan webbplats på Internet än vår webbplats eller (2) innehållet på någon annan webbplats, vare sig det är en webbplats du har besökt innan du länkades till denna webbplats eller en webbplats som du kan länka till från denna webbplats.

Sekretess

Onbone Oy är datacontroller i enlighet med definitionen i UK Data Protection Act 1998 och samlar in den information som inhämtas av denna webbplats, (www.woodcast.com), i de specifika syften som anges nedan.

Datainsamling och syfte

Onbone Oy kommer endast att samla in data och använda personuppgifter som frivilligt har uppgetts av besökare på denna webbplats. En användare kan navigera på webbplatsen utan att skicka in eller yppa några personuppgifter. En användare kan välja att uppge de begränsade personuppgifter som efterfrågas i syfte att komma i kontakt med Onbone Oy.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...