värmare

Utformat för att värma upp alla Woodcast-produkter

Woodcast-värmarna har utformats för att värma upp alla olika Woodcast-produkter. Det finns två olika värmare: Woodcast A001-värmare och Woodcast Express A002-värmare.

Heating Device A001

Woodcast A001 är mycket enkel att använda och har utformats för att värma alla skivformade Woodcast-produkter. Den värmer upp produkterna och gör dem redo för behandlingen. Den rymmer Woodcast-skivor på upp till 80 cm.

När produkterna har värmts till 65 grader är de enkla att böja och klara att använda.

Uppvärmningstider för Woodcast A001

Woodcast 1 mm Ribbon: 3–5 min
Woodcast 2 mm Rigid och 2 mm Soft: 6–8 min
Woodcast 4 mm Rigid: 10–15 min

Formning och stelningstider för Woodcast-produkter

Woodcast 1 mm Ribbon: 30–60 sek, helt stelnat 3–5 min
Woodcast 2 mm Rigid och 2 mm Soft: 3–5 min, helt stelnat 5–10 min
Woodcast 4 mm Rigid: ca 5 min, helt stelnat 10–15 min

Express Heating Device

Woodcast Express-värmaren gör att uppvärmningstiden förkortas betydligt. Med denna enhet kan du värma både Woodcast-ark och förformade ortoser på bara några sekunder. Det innebär att du kan justera förformade ortoser om och om igen.

Uppvärmningstider för Woodcast Express A002

Woodcast 1 mm Ribbon: kort cykel (ca 40 sekunder)
Woodcast 2 mm Rigid och 2 mm Soft: medellång cykel (ca 100 sekunder)
Woodcast 4 mm Rigid: lång cykel (ca 3 minuter)

Formning och stelningstider för Woodcast-produkter

Woodcast 1 mm Ribbon: 30–60 sek, helt stelnat 3–5 min
Woodcast 2 mm Rigid och 2 mm Soft: 3–5 min, helt stelnat 5–10 min
Woodcast 4 mm Rigid: ca 5 min, helt stelnat 10–15 min

Woodcastmaterial

värmare

tillbehör

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...