miljö

Miljövänligt

Vi tar hand om människors hälsa och miljön på samma gång. Naturligtvis är våra Woodcast-produkter helt giftfria och biologiskt nedbrytbara. Vi har dock gått ett steg längre: vi har gjort både allt vårt stödmaterial och vår verksamhet i företaget så miljövänliga som möjligt.

Välja miljövänliga material

I våra produktförpackningar använder vi kartong som är återvinningsbar i hög grad och som även är FSC®-certifierad. Till vårt marknadsföringsmaterial har vi valt klorfritt papper som är FSC-certifierat, Svanen-märkt och som gör ett mycket litet CO2-avtryck. Inte heller vid utställningar och mässor nöjer vi oss med mindre: vår återanvändbara modulmonter är tillverkad helt i Re-Board®, en återvinningsbar, tjock kartong med litet CO2-avtryck. Naturligtvis är den FSC-certifierad också. I alla material vill vi undvika allt som innebär att man använder skadliga kemikalier eller miljöfarliga ämnen.

Varje val räknas

När det gäller att ta hand om miljön anser vi att varje val räknas. Vi väljer det mest ekologiska alternativet när det är möjligt. Vi föredrar också att arbeta med företag som delar vår passion för ett allmänt välbefinnande. Därför undviker vi överdrivet resande och uppmuntrar distansarbete. Vi försöker minimera avfallet i alla delar av verksamheten och vi sorterar allt avfall vi skapar. På våra kontor använder vi automatisk belysning för att spara energi och vi har valt energisnåla elapparater. Vi undviker onödiga utskrifter och papperskopior och ser till att vår personal är medveten om hur deras val i vardagen kan göra skillnad. Vi erbjuder dem även utbildning och information.

Dokument

miljö

certifieringar

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...