historia

Född ur innovation

Onbones historia började på Helsingfors Universitets kemiska institution där Petro Lahtinen och Antti Pärssinen jobbade som forskare. Dr Lahtinen hade just fått sin filosofie doktors avhandling om oxidationskatalyter för cellulosaproduktion färdig och dr Pärssinen sin om polymeriseringskatalyter. Året var 2005.

De två började fundera på den forskning de gjort under de senaste fem, sex åren. Kunde det finnas en kommersiellt utvecklingsbar innovation inom det arbete som redan hade utförts?

Antti hade lite biologiskt nedbrytbar plast över från sin forskning; Petro lite träflis som blivit över från cellulosablekningsprojektet. De började blanda ihop ingredienserna och framställa olika kombinationer av dem. Efter ett år av målinriktad experimentering hade de fått fram tillräckligt med prover och forskarna började fundera på var och hur deras nya kompositmaterial av trä skulle kunna användas.

De första idéerna för tillämpning var intuitiva. Petro och Antti föreställde sig att biologiskt nedbrytbar plast kunde användas i kirurgi, så de ordnade ett möte med en ledande kirurg i ortopedi vid Tölö sjukhus. Denna erfarna kirurg kunde omedelbart se potentialen i den revolutionerande innovationen och förklarade sig villig att delta som professionell sakkunnig inom området i vidareutvecklingen av produkten.

Det grundande teamet för Onbone Ab bildades sommaren 2008: förutom dr Lahtinen och dr Pärssinen gick dr Jari Salo, herr Matti Vaheri och dr Karri Airola med i bolaget. Bolaget registrerades hösten 2008. År 2010 lanserades Woodcast Splint – den första produkten som tillverkats av det nya materialet – på marknaden i Finland. Sedan dess har produkten utvecklats aktivt och idag består Woodcast-produktfamiljen av 17 olika produkter.

ympäristö

sertifikaatit

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...