certifieringar

Standarder och ackrediteringar

Woodcast är tillverkat av rena träflisor och biologiskt nedbrytbar plast. I Woodcast-produkterna använder vi aspträ från FSC®-certifierade skogar. Endast icke-toxiska plastkomponenter används vid tillverkningen av Woodcast.

Biokompatibilitet

Woodcasts plastkomponenter finns med i Europadirektiv 2002/72/EG om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Säkerheten för samtliga Woodcast-produkter har testats i enlighet med ISO-standard 10993, standardkriteriet för att bedöma biokompatibiliteten hos medicintekniska produkter. Vid de tester av biokompatibilitet som utfördes visade Woodcast-proverna ingen biologisk respons och klassificerades i kategorin med lägst respons.

FSC-certifierat

Onbone tilldelades FSC-certifiering den 5 januari, 2016. Certifikatet täcker både Woodcast Vented- och Woodcast Non-vented-produkter. FSC-certifieringen säkerställer att produkterna kommer från välskötta skogar som ger miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar.

Miljömässigt ansvarsfullt

Miljömässigt ansvarsfullt skogsbruk säkerställer att avverkningen av skog och andra produkter än timmer upprätthåller skogens biodiversitet, produktivitet och ekologiska processer.

Socialt fördelaktigt

Socialt fördelaktigt skogsbruk gynnar både lokalbefolkningen och samhället i stort med långsiktiga fördelar och ger också starka incitament för lokalbefolkningen att upprätthålla skogsresurserna och följa långsiktiga hanteringsplaner.

Ekonomiskt hållbart

Ekonomiskt hållbart skogsbruk innebär att skogsbruket struktureras och hanteras på ett sätt som är tillräckligt lönsamt, utan att skapa ekonomisk vinst på bekostnad av skogsresursen, ekosystemet eller de berörda samhällena. Konflikten mellan behovet av att generera tillräcklig ekonomisk avkastning och principen om ansvarsfullt skogsbruk kan mildras genom att marknadsföra hela utbudet av skogsprodukter till deras bästa värde.

Certifikat

miljö

certifieringar

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...