Arbeider som en selvstendig næringsdrivende ortopediske utøver, er det sjelden at jeg får muligheten til å grundig teste et nytt produkt eller prøve nye teknikker. Jeg ha blitt råd nettopp en slik mulighet slag kontorene til enheten manager der jeg er kontrakt. Jeg har nylig jobbet med en splinting produkt som kalles Woodcast. Under siste ukene jeg har brukt produktet og det har vist seg for å være en ny løsning for mange potensielt vanskelig avstøpning situasjoner. Disse sidene vil dokumentere noen av det siste behandling med illustrasjoner og kommentarer.

Ansvarsfraskrivelse: Jeg er ikke en ansatt i selskapet som produserer og markedsfører Woodcast. Jeg selger ikke produktet eller får jeg alle oppdrag betalinger. Jeg har ikke og vil ikke motta fordelene av noen beskrivelse fra Woodcast selskapet. Jeg ble bedt om å skrive; som jeg har skrevet til reflekterer mine egne observasjoner, tanker og meninger. Disse sidene tilbys som informasjon til bredere ortopediske samfunnet og å informere mine ortopediske utøver kolleger om Woodcast.

Splinting materialet er laget av tre og biologisk nedbrytbar plast. Den Woodcast nettsiden beskriver produktet dermed: Woodcast er en helt giftfri og perfekt Varmeformbar & remouldable støpt materiale egnet for alle avstøpning arbeid. Den er laget av tre og biologisk nedbrytbart plast kan støpes uten vann eller gummi hansker.

Artikkel av Jeff kabel. Freelance Cast tekniker. Bricolage. Se http://jna.org.uk

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...