Onbone er utstedt sertifikatet som FSC® på 5 januar, 2016. Sertifikatet dekker både Woodcast og Woodcast Solid produkter. FSC-sertifisering sikrer at produkter kommer fra veldrevet skoger som gir miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler.

Miljømessig riktig
Miljømessig riktig skogforvaltning sikrer at avlingen av tømmer og ikke-tømmer produkter opprettholder skogens biologisk mangfold, produktivitet og økologiske prosesser.

Samfunnsnyttige
Samfunnsnyttige skogforvaltning hjelper både lokalbefolkningen og samfunnet til å nyte langsiktige fordeler og gir sterke incentiver til lokale folk til å opprettholde skogressurser og følger langtidsplaner ledelse.

Økonomisk
Økonomisk skogforvaltning betyr at skogen operasjoner er strukturert og klarte å være tilstrekkelig lønnsomt, uten å generere økonomisk profitt på bekostning av skogen ressursen økosystemet, eller påvirket samfunn. Spenningen mellom behovet for å generere tilstrekkelig økonomisk avkastning og prinsippene for ansvarlig skog operasjoner kan reduseres gjennom tiltak for å markedsføre hele spekteret av skogprodukter og tjenester for sine beste verdi.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...