Odemonstrasjoner

Du vil trenge

5cm Stockinette

Short 2mm Rigid Vented/Non-vented

1mm 8cm Ribbon

5cm Cohesive bandage

Du vil trenge

7.5 – 10cm Stockinette

Long 4mm Vented

Air Padding

Cohesive Bandage

Du vil trenge

5cm Stockinette

Short 2mm Rigid Vented/Non-vented

Cohesive bandage

Woodcast-konto

Du kan registrere deg gratis som bruker for å få en konto med full tilgang til våre opplæringsmanualer, videoopplæringer, nedlastninger og brukerforum.

galleri

videodemonstrasjoner

Bruksanvisning

Brukerveiledninger (IFU)

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...