sertifikater

Standarder og akkrediteringer

Woodcast er lagd av rent trespon og nedbrytbar plast. Trærne som brukes i Woodcast-produktene er osp fra FSC®-sertifiserte skoger. Det brukes kun ikke-toksiske plastkomponenter i produksjonen av Woodcast.

Biokompatibilitet

Woodcasts plastkomponenter er oppført i EU-direktivet 2002/72/EF om plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler.

Sikkerheten til alle Woodcast-produkter har blitt testet i henhold til ISO 10993, standardkriteriet for evaluering av biokompatibiliteten til medisinsk utstyr. I testene for biokompatibilitet som er utført, viste Woodcast-prøvene ingen biologisk respons og ble klassifisert til laveste responskategori.

FSC-sertifisert

Onbone ble tildelt FSC-sertifikat 5. januar 2016. Sertifikatet dekker både Woodcast Vented- og Woodcast Non-vented-produkter. FSC-sertifiseringen sikrer at produktene kommer fra bærekraftige skoger som gir miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler.

Miljøvennlig

Miljøvennlig skogsdrift sikrer at uthenting av tømmer og andre produkter bevarer skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser.

Samfunnsnyttig

Samfunnsnyttig skogsdrift bidrar til at både lokalbefolkningen og samfunnet generelt høster langsiktige fordeler, og det gir også lokalbefolkningen sterke incentiver til å opprettholde skogsressursene og følge langsiktige driftsplaner.

Økonomisk bærekraftig

Økonomisk bærekraftig skogsdrift betyr at skogsoperasjonene er strukturert og administrert slik at de er tilstrekkelig lønnsomme uten at den økonomiske gevinsten går på bekostning av skogsressurser, økosystemet eller påvirkede samfunn. Spenningen mellom behovet for å generere tilstrekkelig økonomisk avkastning og prinsippene for ansvarlige skogsdrift kan dempes gjennom tiltak som markedsfører hele sortimentet av skogsproduktet og -tjenester til beste verdi.

Sertifikater

miljø

sertifikater

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...