historie

Skapt fra innovasjon

Historien til Onbone startet ved kjemiavdelingene ved Helsingfors universitet, der Petro Lahtinen og Antti Pärssinen arbeidet som forskere. Dr Lahtinen hadde nettopp fullført doktorgraden sin om anvendelsen av oksidasjonskatalysatorer til celluloseproduksjon, og Dr Pärssinen hadde fullført sin om polymeriseringskatalyser. Året var 2005.

De to forskerne begynte å reflektere over forskningen de hadde gjort i løpet av de siste fem, seks årene. Kunne det finnes en kommersielt gjennomførbar innovasjon i arbeidet som allerede hadde blitt fullført?

Antti hadde noe biologisk nedbrytbar plast igjen fra forskningen sin, og Petro hadde noe trespon igjen fra celluloseblekingsprosjektet. De begynte å blande ingrediensene sammen og produsere forskjellige kombinasjoner av dem. Etter et år med målrettet eksperimentering hadde de produsert nok prøver, og forskerne begynte å vurdere hvor deres nye trekomposittmateriale kunne brukes.

De første ideene for bruk var intuitive. Petro og Antti hadde en forestilling om at biologisk nedbrytbar plast kunne brukes i kirurgi, så de arrangerte en avtale med en senior ortopedisk kirurg ved Töölö Hospital. Denne erfarne fagpersonen kunne umiddelbart se potensialet i denne revolusjonerende innovasjonen og samtykket til å delta som en bransjeekspert i den videre utviklingen av produktet.

Grunnleggingsteamet til Onbone Oy ble dannet sommeren 2008: i tillegg til Dr Lahtinen og Dr Pärssinen ble Dr Jari Salo, Mr Matti Vaheri og Dr Karri Airola med i selskapet. Selskapet ble registrert høsten 2008. I 2010 ble det første produktet produsert fra det nye materialet –Woodcast Splint –lansert på det finske markedet. Siden da har det vært aktiv produktutvikling, og i dag består Woodcast-produktserien av 17 forskjellige produkter.

miljø

sertifikater

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...