ehdot

Käyttämällä sivustoa www.woodcast.com hyväksyt seuraavat käyttöehdot.

Käyttäjät eivät saa ladata, purkaa, lisätä, muokata tai poistaa sivuston www.woodcast.com sisältämiä tietoja. Kaikki yritykset vahingoittaa tai muuttaa sivuston sisältöä tai rakennetta katsotaan näiden ehtojen rikkomiseksi. Kaikkiin kuviin ja teksteihin on omistajillaan tekijänoikeudet. Et saa ladata tai jäljentää kuvia millään tavalla ilman tekijänoikeuden haltijalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Kaikki riidat käsitellään Ison-Britannian lain alaisuudessa.

Vastuunrajoitus

Laatiessamme tätä sivustoa (www.woodcast.com) pyrimme kaikin tavoin tarjoamaan ajantasaista, paikkansa pitävää ja selkeästi ilmaistua tietoa. Koska tahattomia virheitä voi esiintyä ja koska lait ja määräykset aika ajoin muuttuvat, annettu tieto ei ehkä aina ole ajantasaista tai virheetöntä. Kaikki tämän sivuston (www.woodcast.com) sisältämät tiedot on tarkoitettu Onbone Oy tarjoamien palvelujen ja tuotteiden esittelyyn. Mitkään sivuston sisältämät tiedot eivät ole ammattimaista neuvontaa, eivätkä tiedot muodosta kattavaa tai täydellistä lausuntoa käsitellystä asiasta. Onbone Oy ei ole vastuussa seurauksista luotettaessa sivuston sisältämiin tietoihin eikä se ole vastuussa tai korvausvelvollinen (1) mahdollistaessaan käyttäjien linkit muihin Internetissä oleviin sivustoihin kuin omaan sivustoomme eikä (2) muiden sivustojen sisällöstä, olipa kyseessä sivusto, josta seurasit linkkiä tähän sivustoon tai johon tästä sivustosta johtaa linkki.

Tietosuoja

Onbone Oy on Ison-Britannian vuoden 1998 tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä, joka kerää tämän sivuston (www.woodcast.com) kautta hankitut tiedot jäljempänä kuvattuihin tarkoituksiin.

Tiedonkeruu ja tarkoitus

Onbone Oy kerää vain sellaisia tietoja ja käyttää vain sellaisia henkilötietoja, jotka sivustossa kävijät ovat vapaaehtoisesti antaneet. Käyttäjä voi selata sivustoa antamatta tai paljastamatta henkilötietoja. Käyttäjä voi halutessaan antaa joitakin vähäisiä henkilötietoja, jotka tarvitaan otettaessa yhteyttä Onbone Oy.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...