Onbone har fået udstedt FSC® certifikat på 5 januar, 2016. Certifikatet dækker både Woodcast og Woodcast Solid produkter. FSC-certificering sikrer, at produkterne stammer fra godt forvaltede skove, der giver miljømæssige, sociale og økonomiske fordele.

Miljømæssigt relevante
Miljømæssigt relevante forest management sikrer, at høsten af træ og ikke-træ produkter fastholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer.

Samfundsgavnlige
Samfundsgavnlige skovforvaltning hjælper både lokalbefolkningen og samfundet som helhed til at nyde langsigtede fordele og også giver stærke incitamenter til lokale folk til at opretholde skovressourcerne og overholde langsigtede forvaltningsplaner.

Økonomisk levedygtige
Økonomisk bæredygtig skovforvaltning betyder at skov operationer er struktureret og forvaltes for at være tilstrækkeligt rentable, uden at skabe økonomisk fortjeneste på bekostning af forest resource, økosystem, eller påvirket samfund. Spændingen mellem behovet for at generere tilstrækkelige finansielle afkast og principperne for ansvarlige skov operationer kan reduceres gennem bestræbelser på at markedet hele spektret af skovprodukter og tjenester for deres bedste værdi.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...