certificeringer

Standarder og akkrediteringer

Woodcast er fremstillet af rene træflis og biologisk nedbrydelig plast. Det træ, der bruges i vores Woodcast-produkter, er asp, som kommer fra FSC®-certificerede skove. Der anvendes kun ikke-giftige plastkomponenter i Woodcasts produkter.

Biokompatibilitet

Woodcasts plastkomponenter er at finde i Kommissionens direktiv 2002/72/EF vedrørende plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler.

Alle Woodcast-produkters sikkerhed er blevet testet i overensstemmelse med ISO 10993, som udgør standardkriterierne for evaluering af medicinsk udstyrs biokompatibilitet. I de gennemførte biokompatibilitetstests viste Woodcast-prøverne ingen biologisk respons og blev klassificeret i den laveste responskategori.

FSC-certificeret

Onbone blev tildelt FSC-certifikatet den 5. januar 2016. Certifikatet omfatter både Woodcast Vented- og Woodcast Non-vented-produkter. FSC-certificering sikrer, at produkterne kommer fra velforvaltede skove, der giver miljømæssige, sociale og økonomiske fordele.

Miljømæssigt hensigtsmæssig

Miljømæssigt hensigtsmæssige skovforvaltning sikrer, at høsten af træ- og ikke-træprodukter opretholder skovens biodiversitet, produktivitet og økologiske processer.

Socialt bæredygtig

Socialt bæredygtig skovforvaltning hjælper både lokalbefolkningen og samfundet som helhed med at nyde langsigtede fordele og giver desuden stærke incitamenter til lokalbefolkningen for at bevare skovressourcerne og overholde langsigtede forvaltningsplaner.

Økonomisk levedygtighed

Økonomisk bæredygtig skovforvaltning betyder, at skovdriften struktureres og administreres således, at den er tilstrækkeligt rentabel uden at generere økonomisk overskud på bekostning af skovressourcerne, økosystemet eller de påvirkede lokalsamfund. Spændingsfeltet mellem behovet for at generere tilstrækkeligt økonomisk afkast og principperne bag ansvarlig skovdrift kan reduceres gennem bestræbelser på at markedsføre det fulde sortiment af skovprodukter og tjenesteydelser til bedst mulig pris.

Certifikater

miljø

certificeringer

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...